Skip to content

Vad ska jag rösta på? - En valkompass designad av Flighton AB

2017 sticker iväg illa kvickt och snart står 2018 runt hörnet. 2018 innebär inte bara ett nytt år med nya möjligheter utan även riksdagsval. Riksdagsvalet 2018 kan fortfarande kännas något avlägset men innan du vet ordet av det är det dags att lägga just din röst.

Så vad ska man rösta på? Vilket parti ska jag rösta på? Vilka är mina hjärtefrågor och vad vill jag förbättra? Det är många frågor att ta ställning till, men framförallt är det viktigt att man hittar vilket parti man ska rösta på.

Att många ställer sig frågan vilket parti jag ska rösta på är inte konstigt. Politik kan kännas snårigt, svårt, otillgängligt eller bara i allmänhet knepigt att ta sig till om man inte intresserar sig för det. Så vad ska jag rösta på? Vi tänker att denna kommande guide förhoppningsvis ska guida dig rätt i den politiska djungeln så du känner att du är redo inför riksdagsvalet 2018! Så istället för att fråga dig vad ska jag rösta på kan du snart säga - jag vet vad jag ska rösta på!

Vad ska jag rösta på? - En smidig valguide av Flighton AB

Viktiga frågor i det kommande riksdagsvalet

Oavsett om du har frågor som du tycker är viktiga eller om du går in helt nollställd inför valet så finns det varje år frågeställningar och områden som berörs extra mycket.

Det kan ha att göra med allt ifrån Sveriges tillfälliga position i världen eller i EU, hur Sverige mår ekonomiskt, hur går det för alla studenter, hur de äldre mår för stunden, fungerar eller brister vården, pågår det krig på andra delar i världen, är Sverige under hot osv. Oavsett vad som berör dig så behöver du fråga dig själv vad jag ska rösta på 2018.

Olika partier prioriterar olika frågeställningar och åsikterna skiljer sig rejält mellan blocken så se till att du rett ut din viktigaste frågeställning när vi går upp för val. Dessutom kanske du behöver se över hur du röstade i det senaste valet, kanske har du ändrat åsikt eller hittat ett nytt parti att relatera till. Vad jag ska rösta på 2018 behöver därför inte vara detsamma som vad jag röstade på i det tidigare valet.

Dessutom ser världens situation annorlunda ut idag än vad den gjorde vid det senaste valet och detta påverkar givetvis även politiken. Vad jag ska rösta på 2018 kan exempelvis vara starkt påverkat av flyktingpolitiken. I och med rådande krig i Mellanöstern och de ökade terrorattentat i samband med ISIS frammarsch så har de senaste åren associerats med flyktingströmmar.

Vad jag ska rösta på bör alltså vara ett parti som sympatiserar med dina tankar och åsikter kring dessa flyktingströmmar. Kanske är det alliansen eller känns de rödgröna som ett säkert kort? Se till att du vet vad varje enskilt parti och block står för innan du bestämmer dig för vad jag ska rösta på 2018.

 

En annan fråga som kommer få stort utrymme i riksdagsvalet 2018 är säkerthetsfrågan. I och med de ökade terrordåden både i Sverige, EU och i övriga världen har denna fråga för första gången på många år seglat upp rejält och kommit att bli mer aktuell än någonsin.

Vet du vad du ska rösta på när det kommer till säkerthetsfrågan? Säkerhetspolitiken berör både Sveriges rättsystem, försvarsinriktning, medlemsskap i NATO och Sveriges säkerhet i stort. Så ställ dig frågan även här - vad ska jag rösta på när det kommer till säkerhetspolitik? Se till att läsa på ordentligt så du vet vad just det partiet du sympatiserar mest med står i flyktingfrågan!

Vad ska jag rösta på?

Så för att hjälpa dig i frågan vilket parti ska jag rösta på 2018 kommer här nedan en sammanfattning till hur varje enskilt parti ställer sig till en av våra stora frågeställningar inför det kommande årets val. Efter detta kanske du vet vilket parti du ska rösta på och vilket block du sympatiserar med!

Vilket parti ska jag rösta på när det kommer till flyktingpolitiken?

Vad ska jag rösta på när det kommer till flyktingfrågan?

vad ska man rösta på?

Socialdemokraterna - Här vill man fokusera på de nyanlända genom att se till att de etablerar sig fort på arbetsmarknaden, eftersom detta är steg ett för att komma in i ett nytt samhälle. Socialdemokraterna vill skapa många nya jobb för nyanlända genom att sätta in resurser i rätt tid vilket i sin tur kommer leda till att det första steget till ett fast jobb i Sverige inte blir lika stort som det är för tillfället.

vad ska man rösta på?

Moderaterna - Vill se till att fler nyanlända får fast jobb i Sverige genom att sänka tröskeln till det första jobbet. Moderaterna syftar på att invandring i vårt land är en positiv arbetskraft som berikar vårt land. De tycker också att det är viktigt att erbjuda ett bra skydd till alla flyktingar som kommer hit från krig i så stor utsträckning som möjligt.

vad ska man rösta på?

Sverigedemokraterna - Tycker att invandringen till Sverige måste regleras. Däremot menar dem att de inte motsätter sig invandring så länge den är på en kontrollerbar nivå. De vill inte heller att invandringen ska påverka Sveriges välfärd, identitet, trygghet eller nationalitet. Vill inte att svenska invånare ska känna sig otrygga som en följd av invandringen. Vill även lägga fokuset på att hjälpa tillbaka flyktingar till sina hemländer.

vad ska man rösta på?

Centerpartiet - Tycker att Sverige ska öppnas upp ännu mer och låta fler flyktingar få en trygg tillvaro här i vårt land. Vill även se att kommunerna får ett större eget ansvar när de tar emot flyktingar och att samarbetet med EU blir närmare.

vad ska man rösta på?

Vänsterpartiet - Här tror man på en generös flyktingpolitik oavsett vart flyktingströmmarna kommer ifrån och oavsett identitet och behörighet i diverse folkgrupper. De vill att Sverige ska vara en fristad för alla folkslag samt för kvinnor och barn som ofta lever förtryckt i andra länder. Alla människors rättigheter ska prioriteras när de anländer till Sverige.

vad ska man rösta på?

Miljöpartiet - Vill fokusera på humanitet och medmänsklighet och på så vis välkomna fler flyktingar till att bosätta sig och att börja arbeta i Sverige. Just humanitet och medmänsklighet är Miljöpartiets ledande ord när de bedriver flyktingpolitiken och tror att man med denna inställning kan lösa många problematiska situationer som uppstått i samband med flyktingströmmarna. Vill även se att övriga världen tar till sig dessa ledord när de arbetar med flyktingfrågor.

vad ska man rösta på?

Liberalerna - Här jobbar man också utifrån två grundord: humanitet och generositet. Liberalerna menar att alla som kommer till Sverige ska få möjligheten att lära sig språket ordentligt för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden, i skolan och i samhället.

De menar på att flyktingströmmarna kan berika oss både när man ser till skola och arbete.

vad ska man rösta på?

Kristdemokraterna - Lägger stort fokus vid anhörighetsinvandringen. Kristdemokraterna menar att en generös anhörighetsinvandring är viktigt för den mentala hälsan hos nyanlända. Att en flykting som gått igenom mycket stress, press och rädsla får återförenas med familj kan vara avgörande för hur de tar sig ann det nya livet i Sverige. På sikt ska detta berika både arbetsliv och etablering i det svenska samhället.

Favicon

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB