Skip to content

Rösta i valet - för din rätt i samhället!

Gör din plikt och rösta i valet - För din egen skull!

Idag väger vikten av att rösta i valet tyngre än vad den någonsin gjort förr. Det pågår konflikter på många håll runt om i världen och att ha rösträtt är inte en självklarhet globalt sett. För majoriteten av oss i Sverige kan alltså gå och rösta.

Möjligheten att rösta i valet är ett privilegium få förunnat. Att kunna ta del i ett val och rösta i valet 2018 är ett kvitto på att vår system samt vår demokrati i Sverige är hållbar. Men för att vår hållbara demokrati ska fungera så krävs det också att folket faktiskt tar sin rösträtt till och gör den hörd genom att rösta i valet.

Så vad ska man egentligen rösta på i valet?

Detta är en fråga som kanske inte är helt lätt att besvara alla gånger. Många gör det misstaget att dem går och röstar på samma parti som de gjort vid tidigare val, trots att det hunnit gå en hel mandatperiod på 4 år sedan sist. Kanske har både din åsikt förändrats och partiets åsikt likaså?

Att rösta i valet innebär en rad olika saker. Du får en möjlighet att ta ställning till de frågor som betyder mycket för just dig. Genom att rösta i valet kan du vara med och påverka hur vård, skola, omsorg och miljö ska utvecklas den kommande mandatperioden.

Även om du känner att det är svårt att komma fram till exakt vad du ska rösta på i valet så är huvudsaken ATT du röstar. Genom att inte rösta i valet finns risken att partier du egentligen inte sympatiserar med blir vågmästare och på så vis slår ut andra partier.

Om du vet helt säker hur du ska rösta i valet för att du inte delar åsikter fullt ut med något av våra riksdagspartier är det viktigare att du hittar det ämne som du faktiskt brinner för och därefter tar reda på vad som känns viktigast för dig samt vilket parti som speglar din åsikt bäst.

Att rösta 2018 är en möjlighet du inte får kasta bort endast för att du inte fullt ut gillar ett partis åsikter och värderingar.  


Vill man göra mer än att bara rösta så kan man ställa upp som rösträknare i sin kommun. Genom att inte bara rösta i valet utan även bidra med ytterligare tjänster till samhället får man fina meriter som visar på samhällsengagemang.

Detta gör man genom att anmäla sig till kommunen. På så vis visar du ditt intresse för att bli rösträknare i valet. Detta arbete ger en bra inblick i hur arbetet kring valet och rösträkningen fungerar, vilket såklart ger en ökad samhällskunskap som är bra att ta med sig vidare i livet. Rösta 2018 kommer vi att göra den 9 september 2018, ett datum som följer Sveriges alla regler kring när valet ska genomföras.

Den första söndagen i september vart fjärde jämnt år går Sverige inför val. Den enda gången detta ruckas på är vid potentiella nyval, eller som det här i Sverige kallas - extra val. Detta är dock mycket sällsynt och har i Sverige endast skett en gång under 1900-talet. Så se till att rösta i valet, både för att göra din röst hörd men också för att vara med och dra ditt strå till stacken och på så vis utse en stark regering!

Vet du inte vad du ska rösta på? - Ingen fara, Vi hjälper dig!