Skip to content

Rösta elektroniskt med BankID!

Rösta med BankID

Vi kan deklarera, sköta bankärenden och skicka signerade dokument till samtliga myndigheter men inte rösta?.

Frågan är varför inte den digitala möjligheten att rösta i olika val redan finns? BankID är ett mycket enkelt och säkert sätt att legitimera sig. Det är även ett stort frågetecken att man 2018 inte erbjuds att kunna rösta med BankID. Det är näst intill en gåta att man inte kunnat rösta med BankID redan vid förra valet.

Idag sköter vi de flesta ärenden med hjälp av elektronisk legitimation. Varför skulle inte det duga till att rösta för? Extremt konstigt tycker vi. Att öppna upp för en digital möjlighet att rösta med BankID är en problemlösare som bara leder till det bättre, och förenklar röstningen för varenda röstberättigad svensk!

Det finns många stora fördelar med att kunna rösta online! För det första så skulle fler personer faktiskt ta tiden att rösta då det bara skulle ta 30 sekunder att lägga sin röst, man skulle skona miljön med tanke på att man inte längre skulle behöva dela ut röstsedlar till alla (precis som med deklarationen), man skulle inte längre behöva åka till ett specifikt valkontor och därmed minska på utsläppen

Det som skapat hinder för att rösta med BankID är framför allt att man är orolig inför säkerheten. Folk tror att när valdeltagare ska rösta på ett digitalt sätt så kan folk bli pressade till att rösta på en specifik sak på en helt annan nivå än som är möjlig annars samt att hemligheter kring valet ska vara hotade.

I Estland har dock möjligheten att rösta med BankID funnits i hela åtta val - helt problemfritt. Tvärt om! Antalet valdeltagaret har självklart ökat och man tror att detta beror på att man inkluderar de grupper som tidigare har haft det svårast för att delta i valet. Exempelvis personer med funktionshinder och äldre som kan ha det svårt att ta sig till vallokalerna, men också barnfamiljer och personer som måste infinna sig på sitt arbete under valet tror man inkluderas genom att göra det möjligt att rösta med BankID.  

Det system som nyttjas i Sverige idag innebär att alla som ska rösta måste rösta under den tid som specifika vallokalerna har öppet. Det är faktiskt långt ifrån alla som har den möjligheten.

Historiskt sett har söndagar varit en ledig dag då många avstår från arbete och skola men i och med att gränser mellan tid och dagar suddas ut alltmer samtidigt som vi blir en friare och mer modern värld så finns inte denna sociala kod längre jämfört med tidigare årtionden.

Idag så väljer många antingen att arbeta, studera eller göra andra viktiga ärenden på just söndagarna. Det leder i sin tur till att många väljer bort att rösta då det inte faller sig in naturligt i deras liv.

Att rösta med BankID skulle göra att även dessa personer som är på språng eller fast i annat skulle kunna rösta och engagera sig utan att behöva känna sig uppbundna till en vallokal eller en specifik tid.

En sak är klar - 2022 kräver vi att kunna rösta med BankID